Nhà trường ưu đãi tất cả các bé đăng ký học trước 01/09/2020 như sau:

(1) Ưu đãi đặc biệt với hệ song ngữ

+ Giảm 35% học phí trong vòng 05 tháng còn 3.900.000 VNĐ

+ Giảm 20% học phí trọn đời còn 4.800.000 VNĐ

(2) Ưu đãi đặc biệt với hệ nâng cao

+ Miễn 1,5 tháng học phí cho 05 bạn đăng ký đầu tiên

+ Miễn 01 tháng học phí cho 10 bạn đăng ký tiếp theo.

+ Giảm 17% học phí trọn đời còn 2.900.000 VNĐ

(3) Ưu đãi chung

– Học phí đóng theo quý giảm 4%, 6 tháng giảm 6%, 1 năm giảm 8%.

Anh chị em ruột trong gia đình học tại tường cùng thời điểm được giảm 10% học phí.

– Ưu đãi theo nhóm (chỉ áp dụng với hs nhập học mới không được miễn học phí):

+ Nhóm 3 bé: Giảm 30% học phí tháng đầu tiên.

+ Nhóm 5 bé: Giảm 50% học phí tháng đầu tiên.

Liên hệ để được tư vấn