THÔNG MINH NGÔN NGỮ

Trí thông minh ngôn ngữ  chính là khả năng nói và viết, khả năng học và sử dụng ngôn ngữ […]

THÔNG MINH NỘI TÂM

Trí thông minh nội tâm: Một người có Trí thông minh nội tâm cao, có thể dễ dàng tiếp cận và […]

TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC

Thông minh về âm nhạc bao gồm các kỹ năng biểu diễn, sáng tác, và cảm nhận về âm nhạc. Theo Howard […]

TRÍ THÔNG MINH TƯƠNG TÁC

Trí thông minh tương tác (thông minh giao tiếp xã hội) là năng lực hiểu, cảm thông và làm việc […]

THÔNG MINH VẬN ĐỘNG

Thông minh Vận động (hay còn gọi là Trí thông minh thể chất) là khả năng sử dụng cơ thể […]