NGÀY TRỞ LẠI ĐÁNG NHỚ

VỠ ÒA CẢM XÚC TRONG NGÀY TỰU TRƯỜNG ĐÁNG NHỚ Ngày 13/04/2022 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với […]

THÔNG MINH NGÔN NGỮ

Trí thông minh ngôn ngữ  chính là khả năng nói và viết, khả năng học và sử dụng ngôn ngữ […]

THÔNG MINH NỘI TÂM

Trí thông minh nội tâm: Một người có Trí thông minh nội tâm cao, có thể dễ dàng tiếp cận và […]

TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC

Thông minh về âm nhạc bao gồm các kỹ năng biểu diễn, sáng tác, và cảm nhận về âm nhạc. Theo Howard […]

TRÍ THÔNG MINH TƯƠNG TÁC

Trí thông minh tương tác (thông minh giao tiếp xã hội) là năng lực hiểu, cảm thông và làm việc […]