NIỀM TIN VÀO TRẺ EM LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA SINGAPORE.

Ngày nay, hệ thống giáo dục của Singapore được coi là tốt nhất thế giới. Singapore nằm trong top đầu thế giới theo xếp hạng PISA – chương trình đánh giá học sinh quốc tế do OECD khởi xướng. Đó là kết quả của một chương trình cải cách giáo dục mạnh mẽ bắt đầu từ bậc mầm non thúc đẩy sự sáng tạo dựa trên 02 niềm tiên vào trẻ em: