Tại SaFari Preschool, chúng tôi dựa trên niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều tò mò, ham học và thông minh để xây dựng 06 nội dung học tập theo tiêu chuẩn NEL (Nurturing Early Learners) của SINGAPORE gồm:

  • Sáng tạo nghệ thuật (Aestheics and Creative Expression)
  • Khám phá tự nhiên (Discovery the World)
  • Ngôn ngữ và đọc viết sớm (Language and Literacy)
  • Thể chất (Motor Skill Development)
  • Số học (Numeracy)
  • Nhân cách (Social and Emotional Development)

LIÊN HỆ TƯ VẤN