1. Multiple Intelligences Express

 • Chương trình đa trí tuệ (Multiple Intelligences).
 • Chương trình Massage Sensory kích hoạt giác quan với trẻ từ 0-3 tuổi.
 • Chương trình học toàn diện tiếp cận chuẩn NEL (Nurturing Early Learners) của SINGAPORE cho các bé 4-6 tuổi gồm: Sáng tạo Nghệ thuật (Aestheics and Creative Expression), Khám phá tự nhiên (Discovery the World), Ngôn ngữ và đọc viết sớm (Language and Literacy), Thể chất Motor Skill Development, Số họcNumeracy, Nhân cách (Social and Emotion Development).
 • Hoạt động trải nghiệm: Dự án khoa học STEAM, 10 môn vận động thể chất, Nấu ăn (Ready to Cook), Diễn kịch (Show and Tell), Vẽ tranh.
 • 04 buổi/tuần kết hợp luyện nghe vào buổi chiều (50% GVNN).
 • Học phí: 2,900,000 đ / tháng

2. Multiple Intelligences International

 • Chương trình đa trí tuệ (Multiple Intelligences).
 • Chương trình Massage Sensory kích hoạt giác quan với trẻ từ 0-3 tuổi.
 • Chương trình học toàn diện tiếp cận chuẩn NEL (Nurturing Early Learners) của SINGAPORE cho các bé 4-6 tuổi gồm: Sáng tạo Nghệ thuật (Aestheics and Creative Expression), Khám phá tự nhiên (Discovery the World), Ngôn ngữ và đọc viết sớm (Language and Literacy), Thể chất Motor Skill Development, Số họcNumeracy, Nhân cách (Social and Emotion Development).
 • Hoạt động trải nghiệm: Dự án khoa học STEAM, 10 môn vận động thể chất, Nấu ăn (Ready to Cook), Diễn kịch (Show and Tell), Vẽ tranh.
 • Nửa ngày học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài.
 • Học phí: 6,000,000 đ / tháng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂