Phương pháp tiếp cận STEM (Science -Khoa học, Technology – Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật, Math – Toán học)

+ Cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế.

+ Khuyến khích, khám phá, tìm tòi, sáng tạo.

+ Khơi dậy niềm đam mê với các môn khoa học và nghệ thuật.

+ Dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập ở các cấp cao hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *